تماس با ما

ما دوست داریم صدای شما را در کارآفرینان الماس بشنویم

برای شروع به کار خود از این فرم استفاده کنید و جزئیات بیشتری راجع به پرسش خود در اینجا برای ما ارسال کنید. ما بازخورد را بررسی و ارائه خواهیم داد.

ایمیل

karafarinanealmas@gmail.com

تلفن

012